ÄLYNÄYTÖN VALINNALLA ON KAUASKAN­TOI­SET SEURAUK­SET

17.08.2022

Oletko rakentamassa uutta koulua, saneeraamassa tai päivittämässä koulutusteknologiaa tiloihinne? Tämän päivän moderneissa oppimisen tiloissa kaivataan osallistavaa teknologiaa, joka ei pelkästään toista tietokoneiden kuvaa, vaan myös toimii aktivoivana interaktiivisena pintana.

Älynäyttöjen ja interaktiivisten laitteiden vertailu ja valinta voi olla haastavaa. Tekniset ominaisuudet ovat samankaltaisia ja vertailu työlästä. Kaikkien saatavilla olevien tietojen todenmukaisuuskin voi mietityttää. Demokaan ei aina kerro kaikkea. Ei ole kuitenkaan sama, millaisen valinnan oppimistiloihin teet.

 

Koulutusteknologian hankinta on pitkäikäinen päätös

 

Valinta vaikuttaa erityisesti kaikkein tärkeimpään kysymykseen; Millaista oppimista ja opetusta tiloissa voi toteuttaa teknologian avulla? Pelkkä tietokoneen peilaaminen ja diojen näyttö ei vastaa tämän päivän oppimiskäsityksiä. Interaktiivisuudella on tärkeä rooli niin isona aktivoivana yhteisnäkymänä kuin oppilaslaitteet itsenäisiin ja ryhmätöihin yhdistävänä laitteena. Tukeeko tekniikka ohjelmistoineen koko luokan vuorovaikutteisuutta ja aktivoiko se oppijaa luovana ja aktiivisena tuottajana? Oppijoita innostavat ja aktivoivat yhteisölliset mahdollisuudet digitaalisuudessa tukevat jo nyt opetussuunnitelman tavoitteita ja suuntaavat katseensa myös tulevien vuosien digitaalisiin työtapoihin ja tavoitteisiin, jotka eivät maailmastamme ole ainakaan vähenemässä.

 

Digitaalinen osaaminen on oikeus

 

Uudet lukutaidot kehittämisohjelma on päivittänyt digitaalisen osaamisen kuvaukset varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen kesällä 2022. Kuvaukset avaavat konkreettisesti, mitä hyvä digiosaaminen on ja mitä digitaalisissa oppimisympäristöissä tulisi tehdä. Päiväkodeissa ja oppilaitoksissa digitaalisten oppimis- ja opetustapojen kehittämistä ja arkeen tuomista ei tulisi enää sivuttaa vaan miettiä, hankkia ja kouluttaa henkilöstölle tapoja, joissa oppijalla toteutuu oikeus digitaaliseen osaamiseen aktiivisen toimijan, tuottajan ja tutkijan roolissa. Laadukas ja tavoitteita tukeva koulutusteknologia mahdollistaa osaltaan oppijoille yhteisiä, innostavia ja elämyksellisiä oppimiskokemuksia, jotka sitouttavat pitkäjänteiseen opiskeluun.

 

Mitä on syytä huomioida?

 

Digitaalisen ja tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen kokonaisuus muodostuu seuraavista neljästä pääalueesta:

  • Käytännön taidot ja oma tuottaminen
  • Vastuullisuus ja turvallisuus
  • Tiedonhallinta sekä tutkiva ja luova työskentely
  • Vuorovaikutus

Lue lisää: Uudet lukutaidot ja digitaalinen osaaminen (OPH)

Näitä neljää osa-aluetta on käyttökelpoista peilata myös koulutusteknologiaan, kun interaktiivisten älyratkaisujen valinta oppimistiloihin on ajankohtaista.

Päätöksenteossa ja hankintaprosessissa on otettava lisäksi huomioon useampi näkökohta (mm. tekniset, ympäristölliset, tietoturvalliset)

 

Tärkeimpänä kysymyksenä on edelleen: Miten laite palvelee oppimista ja opetusta, nyt ja tulevaisuudessa?

  • Miten oppilaslaitteet liittyvät kokonaisuuteen ja aktivoivat toimijuutta?
  • Onko valmistajan ohjelmisto- ja GDPR-toiminta lakien ja asetusten mukaista?
  • Miten käyttökoulutus eroaa digipedagogisesta koulutuspolusta ja mikä merkitys näillä on ammatilliseen kehittämiseen sekä tavoitteiden toteutumiseen?
  • Millaiset ovat huolto, energiankulutus, päivitykset, kokonaiskustannukset laitekannan käyttöiän aikana?

Lue lisää kattavasta oppaasta ja vältä sudenkuopat.

Lataa tästä: Ostajan opas

Edu VIP

Liity Edu VIP-klubiin

Saat etuja, ideoita, vinkkejä ja tukea opetusalan ammatilliseen kehittymiseen.

Kiitos liittymisestä! Kuullaan pian!