Kokemuksellisen oppimisen instituutti kuvailee kokemuksellista oppimista ihanteelliseksi oppimisprosessiksi, joka kutsuu oppijaa ymmärtämään itseään...