Tulevat Webinaarit

 

1.12. klo 14.30–15.30 Oppimisanalytiikka jatkuvan oppimisen tukena -webinaari

”Oppimisanalytiikka jatkuvan oppimisen tukena” on osallistava ja interaktiivinen kokonaisuus, jossa osallistujat saavat mahdollisuuden kokeilla digitaalisia aktiviteetteja, nähdä live-tilassa oppimisanalyyttista dataa ja kuulla sen tarjoamista digipedagogisista ratkaisuista.

Maarit Rainio Turun yliopiston Rauman normaalikoulusta pitää webinaarin
1.12. klo 14.30–15.30

Parhaimmillaan oppimisanalytiikka on opettajan digipedagoginen työkalu, jonka avulla saadaan live-tilassa informaatiota sekä oppilaan osaamistasosta että oppimisen solmukohdista. Oppimisanalytiikasta, sen tuottamasta datasta ja sen analysoinnista haetaan ratkaisua oppilaan oppimisen tukemiseen, oppimisen ymmärtämiseen, oppimisprosessin optimoimiseen. Oppimisanalytiikan avulla myös oppilas voi palata taaksepäin omassa suorituksessaan sekä harjoitella itsereflektointia ja itsearviointia.

Oppimisanalytiikka ei tee asioita opettajan puolesta, vaan se on opettajan tukityökalu. Oppimisanalytiikan hyödyntäminen, sen kerääminen ja analysointi vaativat opettajalta uudenlaista pedagogista ajattelua ja uudenlaisia toimintatapoja. Opettajan pedagoginen käsikirjoitus tulee alusta asti rakentaa analytiikka-ajatusta tukien. Mitä seurataan? Mitä tietoa kerätään? Mitä halutaan analysoida? Miten kokonaisuus on informatiivinen sekä opiskelijalle että opettajalle?

Maarit Rainio

On aktiivinen digipedagogiikan kehittäjäopettaja ja Turun yliopiston Rauman normaalikoulun vieraiden kielten lehtori (ruotsi, englanti, venäjä).

Aiemmat webinaarit
Kysy uusintaa: info@eduideas.fi

SMART Lumion Shout It Out toimii yhteisöllisenä brainstorming-alustana. Pohjan voi halutessaan personoida teemaan sopivaksi. Kuvassa englantipainotteinen luokkani kirjoitti mietelauseita elämästä ja omista elämänohjeistaan (Maarit Rainio).

Formatiivinen arviointi oppimisen edistäjänä

Ilmaisen SMART Lumio-ohjelmiston työkaluilla on helppo tukea oppimista ja pysyä kärryillä opitusta.

Opettajalla on useita työkaluja, joilla toteuttaa formatiivista arviointia kannustaen ja edistäen oppimista niin yksilö- kuin ryhmätasolla.

Maarit Rainio Turun yliopiston Rauman normaalikoulusta pitää webinaarin aiheesta Formatiivinen arviointi oppimisen edistäjänä

Kysy ajankohdasta lisää: info@eduideas.fi

Tervetuloa webinaariin kuulemaan:

 1. Ajatuksia osallistavasta ja pelillisestä oppimisesta sekä formatiivisesta arvioinnista
 2. SMART by Lumio- ohjelmiston käytöstä motivoivan oppimisen ja formatiivisen arvioinnin osana
 3. Webinaariin osallistujat pääsevät näkemään ja kokeilemaan konkreettisesti aktivoivia tehtäviä etäyhteyden kautta
Maarit Rainio

On aktiivinen digipedagogiikan kehittäjäopettaja ja Turun yliopiston Rauman normaalikoulun vieraiden kielten lehtori (ruotsi, englanti, venäjä).

Digitutorin vinkit aktivoivaan yläkoulun opetukseen – keskiössä tiedon rakentaminen yhdessä!

Digitutor ja äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja Alli Laitinen Kosken koulukeskuksesta, Imatralta kertoo usean vuoden kokemuksestaan digitutorina.

Allilla on opetustilassaan Digisalonki, jossa kokeillaan ja arvioidaan erilaisia laitteita ja ohjelmistoja.
Voit käydä jo ennakkoon tutustumassa digitutor Allin Digisiltaa rakentamassa -sivustoon!

 

 1. Digitutor Alli Laitisen ajatuksia yhteisöllisestä oppimisesta ja yhdessä tekemisestä sekä lähi- että etäopetuksessa
 2. Lumion käyttö äidinkielen opetuksessa, erityisesti lukutaidon kehittämisen näkökulmasta
 3. Konkreettisia esimerkkejä digitutorin käyttämistä tehtävistä, webinaarin osallistujat osallistuvat ja kokeilevat näitä!
Luennoitsija Alli Laitinen on äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja sekä kokenut digitutor
Kosken koulukeskuksesta, Imatralta

SMART motiverar och inspirerar till lärande

Webbinariets innehåll:

 • Hur du använder Lumio by SMART under både närundervisning och distansundervisning. Du har tillgång till spelbaserade lektionsaktiviteter som engagerar och inspirerar både elever och lärare.
 • Gerd visar SMART aktiviteter och lektioner som hon gjort med SMARTs mjukvaror
 • Deltagarna får själva som elever testa på de olika SMART-aktiviteterna
 • Den molnbaserade mjukvaran Lumio by SMART, är enkel att använda och stöder kontinuerligt elevsamarbete oavsett apparat och plats. Eleven använder sin egen apparat hemma eller i klassrummet och loggar in med en webbläsare, utför aktiverande uppgifter och deltar i lärandet med sin valda apparat (mobiltelefon, lärplatta, dator, Chromebook).
 • Istället för att eleven bara följer med på en skärm möjliggör Lumio en produktiv gemenskapsmöjlighet för alla inlärningssituationer. Eleven kan också fortsätta med sitt arbete i egen takt. Läraren kan ge feedback i realtid och därmed vägleda både självständigt arbete och grupparbete.
 • Webbinariet är avsett för alla stadiers utbildning och lärare såsom klasslärare, ämneslärare och även rektorer. Webbinariet ger genom pedagogiska smakprov en översikt över hur lärare kan engagera och inspirera sina elever med hjälp av SMARTs mjukvaror.
 • I webbinariet får du en introduktion till Lumio by SMART-verktygen, vilka är gratis för alla, och inkluderar 50 MB molnlagring.
Gerd Marianne Söderlund är lärare i engelska och finska för svenskspråkiga ungdomar i åldern 13-16 år. Gerd arbetar också som teknisk coach för sina lärarkolleger på Cronhejmskolan.

Teknologia tukena ja mahdollistajana varhaiskasvatuksessa

Digitaalinen maailma on tärkeä osa myös varhaiskasvatuksen arkea. Tieto- ja viestintäteknologia oikein käytettynä laajentaa varhaiskasvatuksen mahdollisuuksia ja tuo uusia pedagogisia elementtejä lasten arkeen. Teknologian käyttö ei tosiaankaan ole pelkkää viihdekäyttöä ja pelaamista.

Digitutor Reetta Kauppinen Imatralta jakaa hyviä käytäntöjä ja vinkkejä ja kertoo omista ja opettajien kokemuksista digimatkan varrelta

Tervetuloa mukaan webinaariin kuulemaan

 • Miten osallistaa lapsia ja vahvistaa tärkeitä laaja-alaisia taitoja digitaalisen ympäristön avulla
 • Digistrategian laatimisesta ja tärkeydestä myös varhaiskasvatuksessa
 • Miten “perinteiset” varhaiskasvatuksen elementit tuodaan uuteen eloon digitaalista oppimisympäristöä hyödyntäen
 • Näe konkreettisia esimerkkejä ja kuule aitoja kokemuksia oppimisen ja uuden luomisen ilosta

Kenelle?

Webinaari soveltuu kaikille varhaiskasvatuksen parissa toimiville, kasvattajista johtoon.

Lämpimästi tervetuloa!

Rakenna yhteisöllistä oppimista lähi- ja etäopetukseen

SMART Learning Suite- ohjelmiston työkaluilla

Tervetuloa mukaan näkemään ja oppimaan

 • Miten luot SMARTin Learning Suite-työkaluilla yhteisöllisen oppimisen tuokioita helposti lähiopetukseen ja etäopetukseen
 • Näet, miten SMARTin työkaluilla muokkaat nopeasti tietoa välittävät esim. PP, PDF-tiedostot, tietoa rakentavan ja luovan oppimiseen tukemiseen
 • Miten monitoroit ryhmien ja yksittäisten oppilaiden työpanosta
 • Miten annat reaaliaikaista palautetta ryhmille
 • Miten rakennat yhteisöllisiä ongelmanratkaisutehtäviä
Webinaari on tarkoitettu kaikkien luokka-asteiden ja oppiaineiden opettajille. Webinaari on osallistava, joten pääset kokeilemaan tehtäviä oppilaan roolissa.

Webinaarissa ohjaamme sinut ottamaan käyttöön Lumio by SMART-työkalut, jotka ovat kaikille ilmaisia, sisältäen 50Mt pilvitallennustilaa.

Kouluttajana toimii oppimisen ja oppimisteknologian asiantuntija KM Niina Halonen. Lue lisää kouluttajasta
Teknologiavälitteisestä yhteisöllisestä oppimisesta
Teknologian monipuolinen käyttö edistää oppimisprosessin näkyväksi tekemistä, yhteisen ymmärryksen rakentumista ja jaetun työskentelyn konkretisoitumista. Nämä tukevat vuorovaikutusta ja ajatusrakennelmien muodostumista. Opettajan lisäämä ja jakama materiaali tukee puolestaan oppimistehtävien teoreettista tiedon rakentamista. Tutkimusten mukaan mekaaninen ja pelkästään tiedon etsimiseen liittyvä teknologian käyttö voi jopa kuormittaa oppijoita. Ongelmanratkaisuun liittyvä teknologian käyttö puolestaan tukee oppimisintoa ja sitoutumista (mm. Halonen et. al., 2016).

SMART Exchange:

Valmista sisältöä Lumio:ssa hyödynnettäväksi löytyy niin suomeksi kuin muilla kielillä osoitteesta: exchange.smarttech.com
Voit tallentaa löytämäsi sisällön omaan Lumio-pilveen ja muokata siitä omannäköisen kokonaisuuden.
Hyvien käytänteiden jakaminen on ensiarvoisen tärkeää digitaalisella aikakaudella.

Sharing is caring.

Webinaariin yhteydessä osallistujat ohjataan käyttämään ilmaista yhteisöllisen oppimisen ohjelmistoa, joka myös Imatralle on tuonut onnistumista ja innostumista lähi- ja etäopetukseen.

Lue lisää:
Lumio by SMART

Hybridiajan oppiminen ja teknologiavalinnat-webinaari

Tervetuloa kuulemaan ja kysymään hybridiajan osallistavasta oppimisesta ja teknologiavalinnoista Imatran kaupungin asiantuntijoiden johdolla.

Nyt on loistava tilaisuus kuulla asiantuntijoita siitä, miten hybridiajan oppiminen saadaan osallistavaksi ja yhteisölliseksi myös etäopetuksessa, passiivisen ruudun tuijottamisen sijaan.

Saat myös arvokasta tietoa Suomen suurimman puukoulun, Imatralla sijaitsevan Mansikkalan koulukeskuksen teknologiavalintaprosesseista ja syksyllä kertyneistä käyttökokemuksista opetuksessa ja oppimisessa.

Imatran asiantuntijat kertovat webinaarissa teknologian käytöstä

 • varhaiskasvatuksessa
 • perusopetuksessa
 • lukiossa
 • sekä kunnan TVT-strategian näkökulmasta

Webinaariin yhteydessä osallistujat ohjataan käyttämään ilmaista yhteisöllisen oppimisen ohjelmistoa, joka myös Imatralle on tuonut onnistumista ja innostumista lähi- ja etäopetukseen.

Marko Hyvönen Imatran kaupungin Tieto- ja digipalvelupäällikkö kertoo uusien koulukeskusten teknologiavalinnoista ja avaa Imatran kaupungin digistrategiaa peilaten strategisia tavoitteita käytännön arkeen, uusien oppimis- ja opetuskäytäntöjen ja -kokemusten osalta.

Mukana ovat myös Imatran kaupungin digitutor Reetta Kauppinen sekä pedagoginen tuki Marko Hyppönen, jotka jakavat hyviä käytänteitä ja vinkkejä ja kertovat omista ja opettajien kokemuksista. Mitä uutta, innostavaa ja osallistavaa teknologia on tuonut arkeen?

Jos haluat kuulla Imatran kokemuksista oman webinaarin muodossa, kysy lisää info@eduideas.fi

Mitä odottaa?

 • Koontia Imatran digistrategian linjauksista ja käytännön toteutuksista
 • Katsausta Mansikkalan koulukeskuksesta tilana, joka palvelee käyttäjien tarpeita ja tukee oppimista aina varhaiskasvatuksesta lukio-opiskeluun – Mitä teknologiavalinnoissa on ollut tärkeää huomioida?
 • Kuulet ja näet miten osallistaa ja oppia yhteisöllisesti muuttuvissa oppimistilanteissa
 • Infoa uusien kouluprojektien ja teknologiavalintojen suunnittelun tärkeydestä, peilaten oppimistavoitteisiin ja tulevaisuuden eri skenaarioihin
 • Tietoa koulukeskuksen kosketusnäyttöjen, opettajalaitteiden ja oppilaslaitteiden valintaprosessissa
 • Inspiraatiota; mitä kaikkea uuden teknologian käyttö on tuonut opetukseen ja oppimiseen eri ikäryhmissä
Katso Mansikkalan koulukeskuksen yleisesittely videolta:
Webinaariin yhteydessä osallistujat ohjataan käyttämään ilmaista yhteisöllisen oppimisen ohjelmistoa, joka myös Imatralle on tuonut onnistumista ja innostumista lähi- ja etäopetukseen.

Lue lisää:
Lumio by SMART

Ilmoittaudu täyttämällä alla olevat tiedot ja paina lähetä. Saat webinaarilinkin osallistumiseen sähköpostiisi.

Lämpimästi tervetuloa!

Edu VIP

Liity Edu VIP-klubiin

Saat etuja, ideoita, vinkkejä ja tukea opetusalan ammatilliseen kehittymiseen.

Kiitos liittymisestä! Kuullaan pian!