Mediataidot tutuksi SMARTin avulla

9.02.2023

Elämme ja kasvamme mediakulttuurissa. Media on läsnä arjessamme monin tavoin ja vaikuttaa siihen, miten koemme itsemme ja ympäröivän maailman. Tarvitsemme medialukutaitoja eli mediataitoja, jotta osaisimme toimia mediaympäristöissä. Mediataitoa ei ole vain mediasisältöjen lukeminen, katsominen tai kuunteleminen perinteisessä mielessä. Mediaa käyttäessä tulee oppia tulkitsemaan ja ymmärtämään sen vaikutuksia. Turvallinen ja vastuullinen toiminta, sekä hyvät vuorovaikutustaidot ovat mediaympäristöissäkin tärkeitä taitoja. Mediataito tarkoittaa myös median tuottamista itse: Kuinka välitetään tietoa, vaikutetaan asioihin ja kehitetään omaa luovuutta.

 

Mediasisältöjen tulkinta ja arviointi

Mediavälineitä ovat sekä perinteiset joukkotiedotusvälineet että uudet digitaaliset välineet. Kaikki sisällöt, joita mediavälineillä tuotetaan, ovat mediasisältöjä. Mediataitoon kuuluu, että ymmärtää ja tarkastelee kriittisesti sisältöjä ja niiden vaikutuksia. Taitoa on arvioida myös omaa mediankäyttöään.

 

Vinkkejä tulkinnan ja arvioinnin opettamiseen eri-ikäisille lapsille SMARTin avulla

Vinkki 1
Pienten lasten kanssa voit katsella manipuloituja kuvia. Kerää niitä netistä SMART-älytaululle käyttäen hakusanaa ”kuvamanipulaatio” tai ”photo manipulation”. Lapset merkitsevät kynällä mitkä asiat kuvissa voivat olla totta ja mitkä ei. Keskustelkaa siitä, että kaikki kuvat ja videot mediassa eivät välttämättä ole totta.

Vinkki 2
Oman median käyttöä voi pohtia alakouluikäisten kanssa niin, että he piirtävät ja keräävät kuvia omille laitteilleen mm. esineistä, logoista, henkilöistä ja hahmoista, joita he mediassa mielellään seuraavat. Sen jälkeen he lähettävät tuotokset SMART-älytaululle ja siellä niistä muodostetaan kollaasi. Yhteisen keskustelun aikana on mahdollista harjoitella omista suosikeista puhumista ja toisen mielipiteen arvostuksen osoittamista. Kaikki voivat myös samalla saada vinkkejä uusiin mediakokemuksiin.

Vinkki 3
Isommille koululaisille voit antaa tehtäväksi etsiä sopimastanne aiheesta tietoa eri lähteistä ja pyytää heitä arvioimaan tietolähteiden soveltuvuutta. Vertailkaa ja luokitelkaa tietolähteitä: yhtäläisyyksiä, eroja ja ristiriitaisuuksia sekä mihin tieto perustuu ja mitä tietolähteitä kannattaa käyttää eri tilanteissa. Käyttäkää SMART Lumion ”Osallistu”- ja ”Kyseenalaistaminen ja pohdiskelu” -aktiviteetteja.

 

Toiminta mediaympäristöissä

Taitava median käyttäjä osaa toimia turvallisesti ja vastuullisesti mediaympäristöissä. Hän vaalii omaa ja toisten hyvinvointia ja oikeuksia, sekä kehittää vuorovaikutus- ja viestintätaitojaan.

 

Vinkkejä toiminnan opettamiseen SMARTin avulla

Vinkki 1
Mediavälitteistä vuorovaikutusta voi varhaiskasvatuksessa kokeilla hankkimalla ystäväryhmän toiselta puolelta Suomea tai toisesta maasta. Osoita dokumenttikamera ryhmääsi kohti ja ota videoyhteys ystäviin. Tehkää digitaalinen matka maailman ympäri avaamalla Google Earth SMART-älynäytöllä. Kuunnelkaa eri kielisten lasten puhetta ja laulua YouTuben kautta.

Vinkki 2
Kun haluat alakouluikäisten kanssa käydä läpi turvallista median käyttöä, käytä SMART Lumion ”Totta vai tarua”-aktiviteettia tai pelipohjia. Laadi väitteitä ja tapauskertomuksia yksityisyyden ja tietojen suojaamisesta, epäasiallisesta ja laittomasta viestinnästä, vihapuheesta, houkuttelusta ja netti-identiteetin epäluotettavuudesta.

Vinkki 3
Kun oppilaat tekevät omia mediaesityksiään, heidän on muistettava noudattaa tekijänoikeuksia. Myös oppilailla on tekijänoikeus omiin töihinsä. Laadi tehtävälista SMART Lumion monistepohjaan, jonka avulla oppilaat etsivät tekijänoikeusvapaata materiaalia netistä. Osallistu -aktiviteetin avulla oppilaat voivat lähettää SMART-älynäytölle löytämiään tietoja ja sivustoja, joista on hyötyä kaikille. Laadi tietovisa tekijänoikeuksista SMART Lumion pelipohjiin. Keskustelkaa myös tekoälyn tekijänoikeushaasteista. Oppilaille voi mahdollisesti näyttää tekoälyllä luotuja tekstejä ja kuvia ja osallistaa oppilaita pohtimaan tekoälyn käyttöä oppimisessa esim. SMART Lumion ”Mitä mieltä olet aiheesta”-aktiviteetin avulla.

 

Haluaisitko osata hyödyntää tekoälyä oppimisen ja opetuksen tukena? Ilmoittaudu mukaan maksuttomaan ”Tekoäly opetuksen tukena-koulutukseen” tästä

 

Median tuottaminen

Media on oivallinen väylä tiedon välittämiseen, vaikuttamiseen ja itseilmaisuun. Omien mediataitojensa kehittäjä opettelee tuottamaan mediasisältöjä eri tarkoituksiin ja pohtii, millainen median tuottaja hän itse on.

 

Vinkkejä tuottamisen opettamiseen SMARTin avulla

Vinkki 1
Päiväkodissa olevilla mobiililaitteilla lapset voivat kuvata kohteita sovittuun aiheeseen liittyen. Lasten mielestä parhaimmat kuvat tuodaan SMART-älynäytölle. Niitä katsellaan, jutellaan kuvaamisprosessista ja aiheesta, ja kuviin voidaan piirtää hymynaamoja, sydämiä tms.

Vinkki 2
Sarjakuvan tekemiseen löytyy SMART Lumiosta ”Graafiset järjestäjät” -osiosta pohjia ideointiin, tarinankerrontaan ja syy-seuraussuhteen hahmottamiseen. Lumion kirjaston hakusana ”comics” tarjoilee pohjia sarjakuvan visuaaliseen suunnitteluun.

Vinkki 3
Käyttäkää SMART Lumion ”Graafiset järjestäjät”-pohjia tarinankerrontaan ja suunnitelman tekemiseen lyhytelokuvan, animaation, journalistisen esityksen tai vlogin tekemistä varten. Etsi oppilaille inspiraatioksi sopivia YouTube -videoita.

 

Katso lisää vinkkejä SMART Lumion käyttöön

Opetushallituksen ja Kansallisen audiovisuaalisen instituutin Uudet lukutaidot -kehittämisohjelma sisältää varhaiskasvatus- ja perusopetusikäisten digitaalisen osaamisen kuvaukset. Ne on laadittu, jotta lasten ja nuorten digitaalinen osaaminen kehittyisi yhdenvertaisemmin.

Uusia lukutaitoja ovat medialukutaito, ohjelmointiosaaminen ja digitaalinen osaaminen. Tässä artikkelissa keskityttiin medialukutaitoon. Mediataitoviikkoa vietetään 6 –12.2.2023.

Teksti: Heidi Laine

Lähteet:

www.uudetlukutaidot.fi

Polkuja medialukutaitoon, Kansallisen audiovisuaalisen instituutin julkaisu 5/2022

Varhaiskasvatuksen mediavuosikello, Mediamieli

Edu VIP

Liity Edu VIP-klubiin

Saat etuja, ideoita, vinkkejä ja tukea opetusalan ammatilliseen kehittymiseen.

Kiitos liittymisestä! Kuullaan pian!