Sateenkaaren koululla iloitaan SMART-älynäyttöjen tuomista hyödyistä

27.01.2022

Sateenkaaren koulu on Vaalijalan kuntayhtymän ylläpitämä koulu, jossa annetaan esi-, perus- ja lisäopetusta vaativaa erityistä tukea tarvitseville lapsille ja nuorille. Koulu tarjoaa opetusta kehitysvammaisille, autistisille ja psykososiaalista tukea tarvitseville oppilaille, joiden kotikunnan lähikoulu ei pysty vastaamaan heidän koulunkäyntinsä yksilöllisiin tarpeisiin tai jotka tarvitsevat kasvun, kehityksen sekä oppimisen tueksi laaja-alaista kuntoutusta.

Sateenkaaren koululla on ollut SMART Board -älynäyttöjä käytössä parin vuoden ajan. Älynäytöt ovat innostaneet oppilaita ja mikäpä motivoisi opettajia enemmän, kuin innostuneet oppijat. Tutkimusretki SMARTIN tarjoamiin mahdollisuuksiin on siis lähtenyt hienosti käyntiin.

SMART Board -älynäytöt opetuksen tukena

Sateenkaaren koulussa opetusta annetaan toiminta-alueittain sekä oppiaineittain, struktuureita ja multisensorista opetusta sekä vaihtoehtoisia kommunikaatiomenetelmiä hyödyntäen. Opetuksessa huomioidaan monialainen ja toiminnallinen oppiminen sekä aistikuntoutus.

SMART-näyttö Sateenkaaren koulun opetustilassa

SMART-älynäytöt ovat tuoneet opetukseen monipuolisuutta runsailla mahdollisuuksilla opetuksen elävöittämiseen. SMART auttaa kokoamaan luokan kasaan ja oppilaiden kiinnostus säilyy läpi oppitunnin. Samalla oppilaiden tieto- ja viestintäteknologian taidot kehittyvät.

– Opettajat ovat havainneet oppilaista aivan uusia taitoja, ja oppilaat ovat löytäneet nopean reitin Youtubeen, naurahtaa koulun vararehtori Birgitta Taavitsainen. SMART-ohjelmistojen (esitystaulu, Lumio, Notebook) kautta avatut Youtube-videot tulevat aina ilman mainoksia, myös oppilaslaitteisiin.

SMART-ratkaisut ovat monipuolistaneet oppimisympäristöä ja opetusta. Älynäyttöjen avulla oppilaita on helppo osallistaa ja monelle oppilaalle SMART-ohjelmiston tarjoamat hauskat pelit motivoivat harjoittelemaan opittavaa asiaa yhä uudestaan ja uudestaan. Myös mm. Internet-selaimesta toimivat Papunetin palapelit ovat mukavaa yhteistä tekemistä näytöllä.

Motivoivaa ja innostavaa opiskelua

Opetus ja kuntoutus muodostavat Sateenkaaren koulussa toisiaan tukevan kokonaisuuden. Opetuksessa korostuvat kuntouttava näkökulma, jolla tuetaan oppilaiden itsetunnon, omien vahvuuksien, omatoimisuustaitojen, sosiaalisen vuorovaikutuksen ja tunne-elämän taitojen kehittymistä.

SMART-älynäytöt tuovat oppimiseen uudenlaista oppimisen iloa. Älynäytöt tarjoavat ratkaisuja hienomotoriikan harjoitteluun ja tuovat opiskeluun monikanavaisuutta. Vuorottelu vahvistaa myös sosiaalisten taitojen kehittymistä.

– SMART Boardit tarjoavat innostavan tavan opettaa oppilaille ryhmätyötaitoja. Samalla tulee vahvistettua myös oppilaan sinnikkyyttä, itsesäätelyä ja ystävällisyyttä, kertoo Taavitsainen havainnoistaan oppitunneilta.

Opettajat ovat havainneet SMART-ratkaisujen tuovan oppilaille lisää opiskelumotivaatiota. Keskittyminen on usein helpompaa ja vuorottelukin sujuu paremmin, vaikka parasta on päästä itse tekemään tehtäviä taululle.

Tehtävien tasoa on helppo muokata jokaiselle opiskelijalle omien taitojen mukaiseksi.

Sateenkaaren koulum opetus

SMART-teknologian monipuoliset ratkaisut

Opettajat hyödyntävät monipuolisesti SMART-älynäyttöjen ominaisuuksia opetuksessa. Älynäyttö soveltuu hienosti muun muassa hienomotoriikan opiskeluun ja syy-seuraussuhteiden harjoitteluun. Oppilaiden suosikkeja ovat erilaiset oppimispelit.

Älynäytön avulla on helppo käyttää erilaisia opetusohjelmia ja -videoita. Teamsin hyödyntäminen yhteisissä tapahtumissa on tullut tutuksi ja Youtubesta on seurattu Pieksämäen Poleenista tuotettuja musiikkilähetyksiä.

SMARTin dokumenttikameraa on hyödynnetty musiikin opetuksessa sekä sen avulla on näytetty oppikirjoja. SMART-Notebook-ohjelmisto on digitaalinen valkotauluohjelmisto, jossa multimediasisältö toimii aktivoivana ja innostavana yhdessä oppimisen paikkana.

SMART-näytössä sisäänrakennetun Android-järjestelmän (IQ) oma esitystauluohjelmisto on myös helppo ja nopea ottaa käyttöön ja se sisältää toiminnanohjausta helpottavia työkaluja (esim. timer, nopat ja spinneri), joita voi muokata omilla asetuksilla ja sisällöillä. SMART älynäytön avulla on opiskeltu myös kellotaulua ja spinneriä on käytetty mm. jumppaliikkeiden tekemiseen.

Smart näyttö opetuskäytössä Sateenkaaren koululla
SMART-ohjelmistojen muokattavia työkaluja

Ajatuksia opettajilta

”Mahdollistaa erilaisten oppilaiden osallistuminen oppitunnilla.”

Katri Helminen

”Kehitysvammaiselle ja autistiselle oppilaalle voi visualisoida opetettavan asian helposti.”

Arjakaarina Väisänen

”Hyvä lisä opetukseen. Antaa monipuolisia valmiuksia esim. äidinkielen ja matematiikan opetukseen. Motivoi oppilaita.”

Anna-Riikka Takkinen

Lue lisää

Lumio by SMART >

SMART Dokumenttikamera >


Edu VIP

Liity Edu VIP-klubiin

Saat etuja, ideoita, vinkkejä ja tukea opetusalan ammatilliseen kehittymiseen.

Kiitos liittymisestä! Kuullaan pian!