Etäopetuksen konseptointi tuo tulosta

29.03.2021

Ennen pandemiaa peruskoulu ei etätyön käsitettä tuntenut. Mitä on tapahtunut kouluissa kuluneen vuoden aikana prosessien ja raamien osalta? Koko opetusala on joutunut muuttamaan käytäntöjään ja prosessejaan radikaalisti ja muutokset toimintatavoissa ovat ollut koko koululaitoksen historian nopeimmat kaikkialla maailmassa. Valmiustila etäopetukseen siirtymisestä on päivittäin akuutti aihe koko opetusalalla. Milloin karanteenien, milloin kansallisten linjausten toimesta.

 

Kun peruskoulu muuttuu yhdessä yössä etäkouluksi

Pyysin vastauksia kouluyhteisöä ja etäopetusta koskeviin kysymyksiin helsinkiläisen Siltamäen ala-asteen rehtorilta Anna-Mari Jaatiselta, joka on luotsannut omaa työ- ja oppimisyhteisöään ihailtavasti läpi haastavan vuoden. Mm. huoltajien asiakkuuskyselyn tulokset ovat tämän koulun osalta Helsingin parhaimmistoa.

 

Anna-Mari, kerrotko miten olette selvinneet haastavasta vuodesta?

”Teimme melkoisen pedagogisen toimintakulttuurin kuperkeikan ja muutuimme yhdessä yössä etäoppivaksi kouluksi viime keväänä. Otimme haasteen vastaan työyhteisössä uuden oppimisen ilon, uteliaisuuden ja haastavan tilanteen selättämisen kautta. Teimme jatkuvasti yhdessä oivalluksia. Oikealla asenteella ja tuella on ollut äärimmäisen tärkeä merkitys muutoksessa”.

Huhtikuun alkuun mennessä Jaatinen oli luonut omia opettajia haastattelemalla ja hyvät käytänteet kokoamalla koko koululle etäopetuksen konseptin, jota koko henkilöstö alkoi toteuttaa systemaattisesti koko jakson ajan. Prosessit muuttuivat kertaheitolla virtuaalisiksi ja online-yhteyksiä hyödyntäväksi. Lähtökohtana oli säilyttää alusta alkaen etäyhteyksiä hyödyntämällä työyhteisön toiminnan rakenteet lähityöskentelyä mahdollisimman hyvin vastaavana. ”Viikoittaisen oppilashuollon, johtoryhmän ja työyhteisön ys-ajat toteutettiin. Täydennyksinä tulivat etäopetuksen viikoittaiset tapaamiset, huoli yksittäisten oppilaiden tilanteista-tapaamiset, sekä oman jaksamisen tuki –tapaamiset etäyhteyksin”, Jaatinen kertoo.

 

Katso video Siltamäen ala-asteen etäopetuksesta pähkinänkuoressa:

 

Johtamisen merkitys ja rooli

Jaatisen mukaan jaettu johtajuus, hyvä johtoryhmä- ja tiimityö ovat tärkeitä osa-alueita luottamuksen, sitoutumisen sekä vastuun kantamisen näkökulmasta. Johtajan on oltava mahdollistaja ja pyrkiä työssään jokaisen opettajan osaamispotentiaalin vahvistamiseen ja kasvattamiseen.

”Työyhteisö on esihenkilölle kuin puutarha; mitä enemmän olet läsnä ja huomioit yksilölliset tarpeet, sitä paremmin se kukoistaa.” Valmentava johtajuusote sekä hyvinvoinnin tukeminen vahvalla eettisellä arvopohjalla tuottaa hyvää tulosta koko yhteisöön. Rehtori korostaa yhteisiä arvoja, joiden pohjalta luodaan työyhteisön pelisäännöt arkeen. ”Kun työyhteisön kivijalka on rakennettu vahvaksi, poikkeusolotkin suorastaan korostavat ja tekevät näkyväksi ketterän oppivan yhteisön joustavan toimivuuden. Läpinäkyvyyden ja voimaannuttavan ilmapiirin lisäksi pedagogiikan loistava liekki on tärkeä osa työn innostavuutta ja oppimisen laadun parantamista. Luovuus on innostavan pedagogiikan voimalähde myös etänä”.

 

Yhteisöllisyyden vaaliminen on oleellista poikkeusoloissakin

Siltamäen ala-asteella on ollut käytössä selkeät ja hyväksi havaitut digitaaliset ohjelmistot ja alustat, joihin koko yhteisö sai yksilölliset tarpeet huomioiden koulutusta koko kevään ajan. Erittäin tärkeäksi rehtori nostaa koko koulun yhteisöllisyyden vaalimisen: ”Emme luopuneet etäopetusaikana yhteisöllisistä juhlistamme, vaan esimerkiksi perinteiset kykyjuhlat ja kevätjuhla videoitiin ja striimattiin ja jaeltiin kaikkiin koteihin. Facebook toimi hyvänä luokkien pedagogisten terveisten ja tapahtumien kanavana”. 

Etäopetuksessa helpotusta Siltamäkeen toi jo aikaisemmin rakennetut hyvät työyhteisön digitaaliset taidot ja vahva arjen tuki. ”Oli huikeaa huomata opettajien into ja draivi myös kehittää ja uudistaa opetusta digitaalisten mahdollisuuksien avulla”. Onnistumisen saloiksi intoa säteilevä rehtori nostaa selkeän etäopetuksen konseptin sekä viikkorakenteet tiedottamiseen, kouluttamiseen, oppilashuollollisen tukeen sekä omasta hyvinvoinnista huolehtimiseen. Tärkeässä roolissa on myös viestintä huoltajien kanssa. ”Viestintä on oltava oikea-aikaista ja -sisältöistä. Myönteisyyden merkitystä ei voi koskaan korostaa kriisijohtamisessa liikaa”, Jaatinen summaa.

 

Avainasiat muutoksessa

  • Johtajan tuki, läsnäolo ja jatkuva saavutettavuus
  • Viestinnän ennakoivuus, oikea-aikaisuus, ratkaisukeskeisyys sekä keskittyminen myönteisiin asioihin
  • Henkilöstön osaamistason ylläpitäminen ja tuki digitaalisissa sekä hyvinvointiin liittyvissä asioissa
  • Etäopetuksen konseptointi nopealla aikataululla luo selkeyttä opetuksen toteuttamiseen ja rytmittämiseen
  • Oppilashuollon ja erityisen tuen organisointi
  • Myönteinen ja rakentava palaute
  • Henkisestä ja fyysisestä palautumisesta huolehtiminen ja valmius muutosten hyväksymiseen

 

Tulokset

Siltamäen ala-asteen henkilöstön, oppilaiden sekä huoltajien palaute on ollut erittäin positiivista koko vuoden ajan. Huoltajien asiakkuuskyselyn tulokset ja syksyn Kunta 10-tulokset ovat Helsingin parhaimmistoa. Hyvä työilmapiiri ja luottamus konkretisoituivat 0-suoralla niin syrjinnän kaikilla osa-alueilla kuin kiusaamisen osa-alueella. Niinikään siltamäen työntekijät kokivat stressitason muuttuvissa työskentelyolosuhteissa 0-tasolla. Valmentavan johtajuuden osalta Siltamäen opettajien arviot olivat ko. kysymysten osa-alueilla (lähiesimies kannustaa työntekijöitä itsenäiseen työskentelyyn, lähiesimies kannustaa työntekijöitä yhteistyöhön, lähiesimies vahvistaa työntekijöiden kyvykkyyttä) 93.3-97.8 skaalalla 0-100. Tulokset ovat silminnähden vaikuttavia.

Lämmin kiitos Anna-Mari ajastasi ja ajatuksistasi. On ilo seurata työyhteisönne innostavaa pedagogiikkaa ja uudistavaa koulun toimintakulttuuria.

 

Vieraileva asiantuntija

Rehtori, kouluttaja ja valmentaja KM Anna-Mari Jaatinen on toiminut rehtorina ja pedagogiikan rohkeana ja kokeilevana kehittäjänä vuodesta 2004. Jaatinen on luovaan, innovatiiviseen, yhteisölliseen, taidetta ja teknologiaa hyödyntävään pedagogiikkaan kouluyhteisöä luotsaava rehtori. Hän on valmentavan johtajuuden sekä ketterän muutosjohtajuuden taitaja. Tulevaisuuden koulun toimintakulttuurin kehittämistyö rakentuu hänen metaforansa Luovan tulen mallin ympärille. Voit tutustua Anna-Mari Jaatisen koulutuspalveluihin www.amjfinnoedu.com ja www.liekeissa.net sivustolla.

Rehtori tai opetusalan johtamistyötä tekevä, tutustu Opetushallituksen rahoittamaan, osallistujalle ilmaiseen valmennukseen:

Valmentava johtaminen ja työhyvinvointi -koulutus rehtoreille ja opetusalan johtamistyötä tekeville

 

Kirjoittajasta:

Niina Halonen

Kasvatustieteiden maisteri
Kansainvälisen yrittäjyyden maisteri
Väitöskirjatutkija Helsingin yliopistossa, kasvatuspsykologian tutkimusryhmässä

Nut Ideas
Business Queen/CEO/Co-Founder
+358 44 7006497
niina@eduideas.fi
www.niinahalonen.eu

Kuvat: Siltamäen ala-aste

Edu VIP

Liity Edu VIP-klubiin

Saat etuja, ideoita, vinkkejä ja tukea opetusalan ammatilliseen kehittymiseen.

Kiitos liittymisestä! Kuullaan pian!