Future Classroom Lab – Oppimisen vyöhykkeet tukemassa oppimista ja oppimisympäristö­suunnittelua

17.06.2021

Tiimit:

FCLab.fi-hanke toimii Oulun, Joensuun, Jyväskylän, Vaasan, Helsingin ja Tampereen yliopistojen normaalikoulujen FCLab-tiimeissä. Future Classroom Lab (FCLab.fi) on oppimisympäristöjen kehittämiseen ja opettajien täydennyskoulutustarpeisiin keskittyvä konsepti, johon liittyy olennaisena osana kansainvälinen demotilojen FCL Network of Learning Labs -verkosto. Future Classroom Lab -toimintaa koordinoi European Schoolnet, ja se saa rahoituksen toiminnalleen Euroopan opetusministeriöiltä. Suomessa FCLab-toimintaa koordinoi ja rahoittaa Opetushallitus.

 

Haaste:

FCLab.fi vahvistaa uusien oppimisympäristöjen ja digitaalisten materiaalien käyttöönottoa, suunnittelua ja kehittämistä peruskouluissa sekä korkeakoulujen ja yritysten yhteistyötä innovaatioiden kaupallistamiseksi rakentamalla alueellisia osaamiskeskittymiä.

FCLab.fi hankkeessa kehitetään mm. fyysisiä oppimisympäristöjä ja pedagogiikkaa. Hankkeen tekemä yhteistyö SMARTin kanssa tarjoaa hyviä malleja ja ratkaisuja molempiin. Tavoitteena on tarjota oppimiseen moniulotteinen ympäristö, jossa pystyy rakentamaan ja muokkaamaan tietoa sekä yksin, ryhmässä että yhdessä opettajan kanssa käyttäen hyväkseen ympäristön tarjoamia mahdollisuuksia. Opetusteknologia on oleellinen osa näitä mahdollisuuksia.

 

SMART-ratkaisut:

Future Classroom Labin toimipisteissä (Joensuu, Tampere, Oulu) on käytössä SMART MX-sarja.

 

Tarpeet:

Opetussuunnitelma korostaa tutkivaa ja ongelmalähtöistä työskentelyä, leikin avulla oppimista, mielikuvituksen käytöllä ja tieteellisella toiminnalla. Makerspace tilojen tavoitteena on edistää tutkivaa ja luovaa työskentelyä. Tilat mahdollistavat toiminnan ohella mahdollisuuksia luontaiseen vuorovaikutukseen. Liikuteltavat näytöt ja peilausmahdollisuus takaa sen, että opettaja ei ole sidottu tietokoneeseen ja kiinteään sijaintiin suhteessa oppilaisiin.

Luovuuden vyöhykkeille tahdottiin innovatiiviseen värkkäämiseen (maker), teknologiaan ja mediakasvatukseen soveltuvaa alue, jossa onnistuvat myös kuvataiteiden ja käsityön tehtävät. Alueet ovat aktiiviseen värkkäämiseen (maker), teknologiaan ja mediakasvatukseen soveltuvia aluetta, jossa onnistuvat myös kuvataiteiden ja käsityön tehtävät.

 

SMART osallistaa oppimisen vyöhykkeillä

FCLab-hankkeessa kehitetään oppimisympäristöjä mm. oppimisen vyöhykkeiden (zones) näkökulmasta. Tavoitteellisesti suunnitellut, eri tavoin kalustetut ja varustellut vyöhykkeet mahdollistavat monipuolisesti opetuksen ja oppimisen menetelmiä sekä erilaisia tarpeita. Vyöhykkeet voivat olla olosuhteista riippuen täysin erillisiä tai ne voivat olla osin päällekkäisiä alueita.

 

Itä-Suomen yliopiston harjoittelukoulun Tulliportin alakoulussa on avoin oppimistila rakennettu ja kalustettu vyöhykkeet huomioiden. Tässä tilassa ovat Joensuun interaktiiviset Smartin näytöt. Toinen on Makerspace-tilassa, jossa korostuvat yhdessä tekeminen ja luovuus. Liikuteltava näyttö hyvillä peilausominaisuuksilla mahdollistaa sujuvaa työskentelyä niin oppijoille kuin opettajillekin.

 

Toinen näyttö on sijoitettu tutki-vyöhykkeelle, jossa korostuvat opiskelumahdollisuudet yksin tai ryhmissä. Mielenkiintoiset ja aktivoivat harjoitteet innostavat oppijoita. Joensuun näytöt ovat liikuteltavia ja niitä hyödynnetään mm. koulun erilaisten pop up –tapahtumien yhteydessä ja jakamaan ajankohtaista tietoa esim. kirjastotoimintaan liittyen. Tuomalla SMART ilmaisu-vyöhykkeelle, saadaan aikaiseksi erinomainen katseluelämys.

 

Opetussuunnitelma korostaa tutkivaa ja ongelmalähtöistä työskentelyä, leikin avulla oppimista, mielikuvituksen käyttöä ja tieteellistä ajattelua. Makerspace-tilojen tavoitteena on edistää tutkivaa ja luovaa työskentelyä. Tilat mahdollistavat toiminnan ohella mahdollisuuksia luontaiseen vuorovaikutukseen. Liikuteltavat näytöt ja peilausmahdollisuus takaa sen, että opettaja ei ole sidottu tietokoneeseen ja kiinteään sijaintiin suhteessa oppilaisiin. SMART-ratkaisut toimivat eri oppimisen vyöhykkeillä saumattomasti. SMART osallistaa ja aktivoi oppijoita eri oppimistilanteissa yhteisöllisesti ja oppijakeskeisesti.
Luovuuden vyöhykkeille tahdottiin innovatiiviseen värkkäämiseen (maker), teknologiaan ja mediakasvatukseen soveltuva alue, jossa onnistuvat myös kuvataiteiden ja käsityön tehtävät.

Katso videolta oppilaiden kommentteja SMART-tuotteiden käytöstä.

Videolla Pauliina Palosaari, Tampereen yliopiston normaalikoulun lehtori kertoo kokemuksistaan SMART-näyttöjen käytöstä opetuksen tukena.

Katso videolta kuvamateriaalia aidosta oppituntiympäristöstä.

“Ne pelit on tosi kivoja, niiden avulla oppii!”

“Saadaan enemmän kokemuksia, ei tarvitse vaan lukea kirjaa vaan työskennellään paljon monipuolisemmin.”

 

Oppilaiden kommentteja

“No ilman muuta SMARTin käyttö on tehnyt oppimisympäristöstä monipuolisemman, modernimman ja oppilaille motivoivamman. SMARTin käyttö tekee oppimisesta yhteisöllisempää monellakin tapaa. Esimerkiksi yhdessä joukkueena pelaaminen tuo sellaista säpinää ja hitsaa porukkaa yhteen. SMARTin avulla on myös helppo jakaa ja koota yhteistä tietoa kaikille näkyväksi.”

 

Pauliina Palosaari, Tampereen yliopiston normaalikoulun lehtori

“Olen saanut SMART-laitteilla todella monipuolisia juttuja tehtyä. Ehdottomasti käytän myös työelämässä.”

 

Iiris Huotari, Opetusharjoittelija Itä-Suomen yliopiston harjoittelukoulu

 

Edu VIP

Liity Edu VIP-klubiin

Saat etuja, ideoita, vinkkejä ja tukea opetusalan ammatilliseen kehittymiseen.

Kiitos liittymisestä! Kuullaan pian!