Koulun ja kodin etävalmius?

12.04.2021

Oppilaitokset ovat joutuneet miettimään mitä tarkoittaa, että koulu on “etävalmis”. Onko opettajilla riittävästi valmiuksia digitaaliseen opettamiseen? Onko päättäjillä ja hallinnolla riittävästi työkaluja koulun johtamiseen etänä? Miten erityisoppilaat otetaan huomioon? Miten mitataan osallistumista, sosiaalista ja tunnepohjaista oppimista?

 

”Opettajien ja vanhempien yhteydenpito on entistäkin tärkeämpää etäopetuksen onnistumiseksi.”

Poikkeusoloissa on myös korostunut kodin ja koulun yhteistyö. Vanhemmillekin ovat erilaiset sähköiset opetusmateriaalit ja oppimisympäristöt tulleet viimeistään nyt tutuiksi. Opettajien ja vanhempien yhteydenpito on entistäkin tärkeämpää etäopetuksen onnistumiseksi. Jos vanhemmat, tai opettaja, huomaavat, että lapsi ei suoriudu annetuista tehtävistä, on erityisen tärkeää, että kommunikointiyhteys ja vuoropuhelu kodin ja koulun välillä on toimiva. Katkot tiedonkulussa voivat pahimmillaan johtaa oppilaan ”kärryiltä tippumiseen”, jossa oppimissisältöjen nopean läpikäymisen johdosta kiinnikurottavaa kertyy liian paljon, liian nopeasti.

Etäkoulu vaatii myös aikuisilta oikeaa asennoitumista, ja huoltajien tärkein tehtävä on kannustaa lapsia myös koulunkäynnissä. Toisaalta opettajan tehtävä; oppilaan oppimisen ohjaaminen ja arviointi, on sama kuin ennen etäkouluakin. Niin huoltajien kuin opettajien on etätilanteessa kiinnitettävä enemmän huomiota koulunkäynnin ja oppimisprosessien sujuvuuteen ja arviointiin, jotta tarvittavat, korvaavat toimenpiteet on mahdollista tehdä nopeasti. Etätilanteessa niin yläkouluikäiset, kuin myös toisen asteen opiskelijat, kaipaavat tukea ja ohjausta. Normaali lähikoulun vertaistuki ja vuorovaikutuksen puuttuminen vaikuttavat totuttuihin oppimiskokemuksiin ja -rutiineihin.

Toimiva etäopetus vaatii myös pedagogisesti uudenaikaisten työkalujen käyttöä. Oppimisen yhteisöllisyys ja reaaliaikaiset oppimistuokiot luokkakavereiden kanssa lisäävät sitoutumista ja motivaatiota pelkkien tehtävälistojen ja passiivisen ruudulta seuraamisen sijaan.

 

”Toimiva etäopetus vaatii myös pedagogisesti uudenaikaisten työkalujen käyttöä.”

Yhteisöllistä etäoppimista SMART Learning Suite Online-ohjelmistolla

SMART Learning Suite Online-ohjelmisto (SLSO) mahdollistaa oppilaiden yhteisöllisen työskentelyn omilta laitteiltaan millä tahansa oppitunnilla lähiopetuksessa ja etänä. SLSO toimii kaikilla selaimilla ja tukee oppimista ja opetusta eri ympäristöissä. Ohjelmisto yhdistää kaikki oppilaslaitteet yhteisölliseen oppimiseen (Chromebookit, iPadit, Android-laitteet, Windows-koneet, puhelimet) luokassa ja kotona ja tarjoaa opettajalle kaikki tarvittavat työkalut yhdellä kirjautumisella. Passiivisen ruudun tuijottamisen sijaan, SLSO mahdollistaa tuottavaa yhteisöllistä tekemistä jokaiseen oppimistilanteeseen.

Passiivisen ruudun tuijottamisen sijaan, SLSO mahdollistaa tuottavaa yhteisöllistä tekemistä jokaiseen oppimistilanteeseen. Oppilas voi jatkaa yhteistä prosessia myös itsenäisesti eteenpäin omassa tahdissaan. Opettaja voi antaa reaaliaikaista palautetta ja ohjata näin itsenäistä ja ryhmätyöskentelyä.

SLSO: n tarjoama pilvipohjainen luokkahuone on helppokäyttöinen ja tukee oppilaiden yhteistyötä millä tahansa laitteella, paikasta riippumatta, ilman häiriöitä. Oppilas käyttää omaa laitetta kotona tai luokassa. Oppilas kirjautuu nettiselaimella mukaan opetukseen, tehden aktivoivia tehtäviä ja osallistuen yhteisölliseen opiskeluun minkä tahansa laitteen kautta.​ Ilmainen SLSO-ohjelmisto sisältää kaikki ohjelmiston työkalut ja pilvitilaa 50Mt asti.

Nyt SMARTin supersuosittu yhteisöllisen ja aktivoivan oppimisen SMART Learning suite-ohjelmisto lähi- ja etäopetukseen jokaiselle ilmaiseksi!

Tutustu myös SMART kosketusnäyttöihin. SMART kosketusnäyttöjen interaktiiviset ominaisuudet tuovat eloa ja iloa opetukseen. Kosketusnäytöllä rakennettu oppimisympäristö yhdistää fyysinen ja digitaalinen ympäristö kokonaisuudeksi, jossa oppija on aktiivinen ja motivoitunut toimija.

Tutustu ja ota käyttöön!

Lähteet:

Kansallisen koulutuksen arviointikeskus Karvi

SMART Technologies:  Remotely ready: Global insights into effective teaching and learning in a pandemic

Edu VIP

Liity Edu VIP-klubiin

Saat etuja, ideoita, vinkkejä ja tukea opetusalan ammatilliseen kehittymiseen.

Kiitos liittymisestä! Kuullaan pian!