Laita hyvä kiertämään – Jaa ja hyödynnä verkostoasi

19.04.2021

Suomen hyviä oppimistuloksia ja tasaisesti jakautuvaa koulumenestystä ylistetään ympäri maailmaa. Suomessakin opettajan työ on moniulotteista ja sille on tyypillistä, että opettajalla on suuri valta omaan työhönsä. Opettaja on luonnollisesti asiantuntija alallaan. Opettajuuden nykyaikaan kuuluvat myös laajat vertais- ja yhteistyöverkostot. Opettajien yhteistyö ja yhteistoiminnalliset menetelmät opetusryhmien kesken saavat koko ajan enenevässä määrin   jalansijaa ja yhteisopettajuuden kokemukset ovat kannustavan positiivisia.

Anna vähän, saat paljon

Digitaalisuus on tuonut tullessaan valtavan paljon mahdollisuuksia, mutta laaja-alaisten taitojen ja mm. ilmiöoppimisen toteuttaminen on haastavampaa ilman yhteistyötä. Yhteiset sähköiset alustat auttavat jakamaan oppituntien materiaaleja, osaamista ja kokemuksia. On laajalti tunnistettu, että osaamisen jakaminen opettajien kesken on saatava osaksi koulujen toimintakulttuuria. Jakaminen perustuu yksinkertaiseen ajatukseen siitä, että jos jokainen antaa vähän, kaikki saavat paljon. Avoimen jakamisen kulttuuri voi opettajan työssä tarkoittaa mm. digitaalisten materiaalien jakamista sekä uudenlaisia yhteistyön muotoja, jotka tuovat uusia yhteisöllisiä näkökulmia.

SMART Technologies on jo vuosikymmeniä luonut ja tukenut teknologisten ratkaisujensa yhteydessä digitaalisten sisältöjen pedagogista käyttöä sekä maailmanlaajuisten opetusalan verkostojen ammattiyhteisöjen rakentumista. Digitaalisuuden tuomassa oppimisympäristöjen pedagogisessa muutoksessa valmiiden, ammattilaisten tuottamien esimerkkien ja sisältöjen merkitys on oleellinen. Onnistuneessa koulun toimintakulttuurin muutoksessa kollegiaalinen tuki ja pedagogisten ideoiden jakaminen on ensiarvoisen tärkeää.

Digitaalista pedagogista sisältöä – SMART Exchange

SMART Exchange-sivustolla opettajat voivat jakaa ja ottaa käyttöönsä pedagogisia ideoita ja muokata digitaalisista sisällöistä omaan työhön ja omille oppilaille sopivia kokonaisuuksia.

 

Maailmanlajuinen SMART Ambassador-ohjelma

SMART Ambassador-ohjelma on puolestaan luotu niin globaaliin kuin kansalliseen opettajien verkostoitumiseen ja ammatillisen kehittymisen tukemiseen. Suomalaiset SMART Ambassadorit voivat vaihtaa ajatuksiaan ja ideoitaan omalla foorumilla ja tavata pedagogisen kehittämisen merkeissä innostavassa ilmapiirissä.

SMART Ambassadorit käyttävät SMART-teknologiaa arjessaan ja heidät valitaan mukaan tähän maailmanlaajuiseen ohjelmaan heidän opetusalan asiantuntemuksensa, kokemuksensa, inspiraationsa ja asenteensa perusteella. Oletko sinä innokas SMART-ohjelmistojen tai näyttöjen käyttäjä tai tuetko SMARTin käyttöä opetustyössä? Oletko nähnyt tai saanut uusia pedagogisia mahdollisuuksia SMARTin käyttäjänä? Oletko saanut oppijat innostumaan ja oppimaan SMARTin avulla? Ohjelmaan voivat hakea opetusalalla toimivat asiantuntijat, jotka käyttävät jotain SMART-tuotteita arjessaan. Mukaan voivat hakea myös SMART- käytön tukitoimia tekevät ammattilaiset. Tutustu SMART Ambassador-ohjelmaan tästä!

SMART-ratkaisut jakamisen apuna

SMART Learning Suite -opetusohjelmistoa on helppo käyttää selaimen kautta niin aktivoivassa lähiopetuksessa kuin etäopiskelun tukemisessa. SLSO mahdollistaa tuottavaa yhteisöllistä tekemistä ja jakamista jokaiseen oppimistilanteeseen. Oppilas voi jatkaa yhteistä prosessia myös itsenäisesti eteenpäin omassa tahdissaan. Opettaja voi antaa reaaliaikaista palautetta ja ohjata näin itsenäistä ja ryhmätyöskentelyä.

SMART Exhange-verkkosivuille on kerätty paljon eri opettajien oppitunteja, joita voit muokata omaan opetukseesi sopivaksi myös SLSO-ohjelmistolla tuottavan yhteisöllisen tekemisen tuomiseksi jokaiseen oppimistilanteeseen. Oppilaat saavat käyttöönsä monipuolisia työkaluja, joiden avulla he voivat tehdä yhteistyötä muiden oppilaiden tai opettajien kanssa. SLSO tuo oppimisen jokaisen osallistujan näkyville ja saataville. Oppitunteja voi esittää helposti reaaliajassa esimerkiksi Teamsin tai Meetin kautta, joten jakaminen tai yhteyksien muodostaminen tosielämään on helppoa.

Tutustu SMART-ratkaisuihin tästä!

Lähteet

https://oph.fi

https://exchange.smarttech-prod.com/

Edu VIP

Liity Edu VIP-klubiin

Saat etuja, ideoita, vinkkejä ja tukea opetusalan ammatilliseen kehittymiseen.

Kiitos liittymisestä! Kuullaan pian!