Mitä teknologia voi parhaimmillaan tuoda oppimiseen? Parempia oppimistuloksia, innostusta ja yhteisöllisyyttä!  

14.02.2024

Maarit Rainio, palkittu kieltenopettaja Turun yliopiston Rauman normaalikoulusta on edelläkävijä teknologian hyödyntämisessä opetuksen ja oppimisen tukena. Tapasimme Maaritin BETT UK 2024 – tapahtumassa Lontoossa, jossa Maarit oli monen muun kehittäjäopettajan tavoin tutustumassa koulutusteknologioiden uusimpiin innovaatioihin. Keskustelimme Maaritin kanssa SMARTista sekä opetusohjelmisto Lumiosta sekä siitä, miten Maarit itse hyödyntää näitä aktivoivia opetusteknologian välineitä päivittäisessä opetustyössään. Maarit avaa kokemuksiaan ja näkemyksiään siitä, miksi SMARTin Lumio-ohjelmisto on noussut keskeiseksi työkaluksi eriyttävässä, aktivoivassa, yhteisöllisessä opetuksessa. 

 

Eriyttämistä, yhteistyötä ja vihreitä arvoja

Yksi tehokkaimmista tavoista tukea oppimista on SMARTin Lumio-ohjelmisto, joka tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia aktiivisen oppimisen tukemiseen. SMART yhdistää oppijat luoden aidosti sitouttavan oppimisympäristön, jossa yhteistyö ja eriyttäminen on tehty helpoksi. Tämän päivän opetusympäristö vaatii laitteiston, joka toimii opettajan saumattomana kumppanina monin eri tavoin eri ohjelmistojen ja käyttöympäristöjen kanssa: SMART ja Lumio integroituvat olemassa olevien alustojen, kuten Microsoftin ja Googlen kanssa mm. pilvitallennuksen osalta ja näin opettajan aikaa vapautuu teknisen säätämisen sijaan siihen tärkeimpään, eli opettamiseen ja oppimisen tukemiseen. SMART Technologies on sitoutunut myös kestävän kehityksen periaatteisiin luoden mm. vähiten virtaa kuluttavat älynäytöt markkinoilla ja toimien näin toimialan edelläkävijänä vihreämmän maapallon puolesta. 

SMARTin uusimmat GX-sarjan näytöt kuluttavat huomattavasti vähemmän energiaa, ollen markkinoiden vähiten virtaa kuluttavat vaihtoehdot

 

Motivoivaa, innostavaa ja aktivoivaa eri oppiaineisiin

Maarit Rainio avaa useita syitä, miksi hän on tyytyväinen SMARTin ja Lumion käyttäjä. Ensinnäkin Lumio-ohjelmisto tarjoaa innovatiivisia tapoja opettaa ainetta kuin ainetta. Kieltenopetuksessa pelipohjaiset harjoitukset mahdollistavat sanaston oppimisen hauskalla ja motivoivalla tavalla, yksin tai yhdessä. Lisäksi ohjelmisto avustaa myös lauseiden muodostamisessa, tuoden kielen elävästi osaksi oppijan arkea. Myös Lumion syventävä lukuapu (Immersive Reader) tukee oppimista tavuttamalla, kääntämällä tai lukien tekstit ääneen. Lumio soveltuu siis kaiken tasoisille oppijoille ja kaikkiin oppiaineisiin, mahdollistaen oppiainekohtaisen soveltamisen mm. tekijänoikeusvapaan kuva- ja videopankin, interaktiivisten tehtäväpohjien ja valmiiden pedagogisten mallien kautta. Tämä tekee ohjelmistosta monipuolisen työkalun opettajille eri oppiaineissa, tarjoten innostavia ja vaihtelevia oppimiskokemuksia eri aihealueista. 

 

Oppilaan yksilölliset tarpeet huomioiva opetus tuo tuloksia

Maarit kertoo, että yhteisöllinen oppiminen saa aivan uuden ulottuvuuden SMARTin ja Lumion avulla. Jokainen oppilas saa äänensä kuuluville, mikä on erityisen tärkeää niille, jotka eivät välttämättä uskalla ilmaista itseään ääneen. Yhteisöllisyys edistää oppimista ja luo turvallisen ympäristön, jossa jokainen oppija voi kukoistaa. Lumio tarjoaakin oppijoille mahdollisuuden aktiiviseen osallistumiseen omassa oppimisprosessissaan. Oppilas voi liikkua ohjelmistossa opettajan niin valitessa itsenäisesti, oman laitteensa kautta, valita oman edistymisvauhtinsa sekä tehtäviä oman taitotasonsa mukaisesti. Tällainen oppimisen personointi mahdollistaa jokaiselle oppilaalle räätälöidyn oppimiskokemuksen. 

SMARTin Lumio-ohjelmiston avulla oppiminen muuttuu interaktiiviseksi, eriyttäväksi, motivoivaksi ja yhteisölliseksi kokemukseksi. Opettajat voivat hyödyntää valmista kirjastoa oppituntien suunnittelussa, luoda pelillisiä oppimiskokemuksia, seurata oppilaiden edistymistä oppimisanalytiikan avulla ja edistää yhteisöllisyyttä ja uuden tiedon luomista teknologiatuetusti.

 

Parempia oppimistuloksia oppimisanalytiikkaa hyödyntäen

Yhtenä tärkeänä asiana Rainio nostaa esille oppimisanalytiikan, jonka ansiosta opettaja voi jatkuvasti seurata oppijoiden edistymistä ja tunnistaa mahdolliset oppimisen solmukohdat. Näin ongelmat voidaan ratkaista välittömästi, mikä parantaa oppimisen tehokkuutta ja auttaa oppilaita etenemään sujuvasti oppimisprosessissa eteenpäin. Maarit toteaakin, että hänen omien oppilaidensa oppimistulokset ovat parantuneet huomattavasti sen jälkeen, kun hän sai käyttöönsä Lumion ja siihen sisältyvät oppimisanalytiikan työkalut.

SMART ja Lumio eivät ainoastaan vastaa nykypäivän opetuksen haasteisiin, vaan vievät oppimisen uudelle tasolle, jossa jokainen oppilas voi loistaa omalla tavallaan. Rainion mukaan opettajan järkevä teknologian käyttö palvelee oppimista –teknologian täytyy aina palvella itse oppimisprosessia, oppimaan oppimista ja sen kehittämistä. Opetuksen tulevaisuus on täällä, ja se on älykäs, motivoiva ja täynnä mahdollisuuksia oppia yhdessä. 

Lue lisää SMART Lumiosta: Yhteisöllisen ja aktivoivan oppimisen SLSO-ohjelmisto on nyt LUMIO (eduideas.fi) 

Lue lisää SMART älynäytöistä: SMART Board älynäyttö, digipedagogiikkaa virtuaaliluokassa (eduideas.fi) 

Edu VIP

Liity Edu VIP-klubiin

Saat etuja, ideoita, vinkkejä ja tukea opetusalan ammatilliseen kehittymiseen.

Kiitos liittymisestä! Kuullaan pian!