Osallistava ja innostava digipedagogiikka on sydämen asia

16.11.2022

Näin kertoo Maarit Rainio, Turun yliopiston Rauman normaalikoulusta. 12.11.2022 Suomen kieltenopettajien liitto ry valitsi Maarit Rainion vuoden kieltenopettajaksi. Perusteluina Rainion palkitsemiselle on hänen tekemänsä työ opetuksen eriyttämiseksi ja erilaisten oppimispolkujen tukemiseksi. Rainio edistää monikielisyyttä ja hänen kieltentunneillaan vallitsee yhteistoiminnallinen oppiminen sekä oppimisen ilo. Myös kollegiaalisen tuen jakaminen oli yksi valinnan peruste: Rainio toimii aktiivisesti monissa verkostoissa, jakaen materiaalia, ideoita ja osaamistaan muille.

 

SMART Board – näytön digipedagoginen opetuskäyttö on Rainion sydäntä lähellä 

Maarit kertoo, että tärkeää opetustyössä on oppimisinnon sytyttäminen. Maarit itse inspiroituu ja saa uusia näkökulmia työhönsä oppilailtaan, koulutustilaisuuksista, yhteistyöverkostoista sekä kansainvälisestä yhteistyöstä. Suurin, oppilaita osallistavan ja innostavan pedagogiikan mahdollistaja on Maaritille SMART älynäyttö. Interaktiivisen SMART Board –näytön digipedagoginen opetuskäyttö ja sen tuottaman opetusanalytiikan hyödyntäminen oppilaan oppimisprosessissa ja laajemmalti kieltenopetuksen kehittämisessä ovat Maaritin opetustyössä oleellisia: SMARTin yhteisöllisen tiedonrakentamisen työkalut, pelilliset elementit ja reaaliaikainen oppimisdata luokka- ja yksilötasolla ovat osallistavan ja innostavan digipedagogiikan mahdollistajia. 

Pysy kuulolla! Eduideas julkaisee “Uudet lukutaidot” osallistavaa ja aktivoivaa opetusmateriaalia, SMART Lumiolla toteutettuna. Tekijänä Maarit Rainio. 

 

Pelillisyys tarjoaa monia hyötyjä oppimiselle  

Tarkoituksenmukainen ja monipuolinen digitaalisten välineiden, alustojen ja sovellusten käyttö kielten opetuksessa sekä pelillistetty, mukaansa tempaava oppimisympäristö lisäävät oppilaiden mahdollisuuksia oppia ja kehittää omia ajattelu- ja työskentelytaitoja. Valmiudet tiedon omatoimiseen, vuorovaikutteiseen ja kriittiseen hankintaan, käsittelyyn ja luovaan tuottamiseen karttuvat. 

SMARTin pelipohjat tarjoavat oppijalle perinteisiin koulutehtäviin verrattuna mielenkiintoisempia ja innostavampia oppimisen haasteita motivoivassa muodossa. Pelit parhaimmillaan sitouttavat oppijan opittavan sisällön äärelle. Omassa tahdissa eteneminen ja pelistä välittömän palautteen saaminen edesauttavat oppimista. Pelatessa, haasteiden ollessa sopivalla tasolla taitoihin nähden, oppimispelitkin saavat aikaan flow-kokemuksen, jolloin ajan ja paikan taju katoavat. ”On aina hienoa, kun oppimiseen pääsee humahtamaan”, Rainio ilahtuu.  

Esimerkki aktivoivista oppilastehtävistä SMART älynäytön Lumio-ohjelmistolla. Kuva: Maarit Rainio 

 

Eriyttämistä ja yhteistyötä 

Jokaisella oppilaalla – niin lahjakkailla kuin heikoillakin – on oikeus saada omalle tavoitetasolleen sopivaa opetusta ja edetä tarvittaessa opinnoissaan yksilöllisesti yhdessä muiden kanssa samassa luokkatilassa tai etänä. SMART Lumio-ohjelmiston kautta eriyttämistä on helppo toteuttaa käytännössä ja oppimisdatan avulla opettaja näkee reaaliaikaisesti eriyttämisen tarpeet. Oppitunnin lopussa Rainio käyttää usein eriyttäviä, SMARTilla tehtyjä digipelejä, jolloin myös oppilaat saavat välitöntä palautetta siitä, mitä ovat tunnin aikana oppineet. 

Rainion mielestä luokkaan on hyvä luoda työskentelykulttuuri, joka mahdollistaa erilaiset oppilasryhmittelyt ja jossa opitaan työskentelemään kaikkien kanssa. SMARTin työkalut tukevat ryhmätöiden organisointia ja oppimista yhdessä. ”Yhdessä oppiminen ja erilaiset oppilasryhmittelyt parantavat luokan ilmapiiriä ja tukevat oppilaan oppimista”, Rainio kertoo.  

Jokainen oppitunti on sopiva sekoitus sekä digimaailmaa että perinteisempää opetusta, jossa mahdollisimman laajasti pyritään lähestymään kielen eri pääosa-alueita: puhuminen – kirjoittaminen – lukeminen – kuunteleminen. Digitaalisuus tukee oppimista saumattomasti. 

Lue lisää SMART Lumiosta tästä: Yhteisöllisen ja aktivoivan oppimisen SLSO-ohjelmisto on nyt LUMIO (eduideas.fi) 

Lue lisää SMART älynäytöistä tästä: SMART Board älynäyttö, digipedagogiikkaa virtuaaliluokassa (eduideas.fi) 

 

Inspiraatiota ja ammatillista kehittymistä oppimisen hyväksi

Kansainväliset yhteistyöverkostot ovat korvaamattoman arvokkaita ja verkostojen aktiivisena jäsenenä toimiminen tarjoaa Rainiolle mahdollisuuden osallistua opetusteknologian tuotekehittelyyn ja tutustua uusimpiin pedagogisiin tuuliin ja tutkimuksiin. ”Kun iso joukko kansainvälisiä opetusalan idearikkaita innovaattoreita ja visionäärejä lyö päänsä yhteen, niin inspiraatio ja ideatulva on taattu!”, kertoo Rainio.  

Rainio peräänkuuluttaa samanaikaisopettajuutta ja yhteistyötä erityisopettajien kanssa. Verkostoituminen ja digipedagogiseen lisäkoulutukseen hakeutuminen ovat tärkeitä opettajuuden uudistamisessa. Rainio on kokenut suureksi voimavaraksi opetusmateriaalin jakamisen kulttuurin sekä laaja-alaisen yhteistyön ulkomaalaisten ja kotimaisten kieltenopettajien kanssa. Näin oma työtaakka pienenee ja oma materiaalipankki kasvaa ja monipuolistuu. ”Eniten tästä yhteistyöstä kuitenkin hyötyvät oppilaat – sekä omat että muiden!” pohtii Rainio.  

Vuoden 2022 kieltenopettaja Maarit Rainio. 

Katso lisää SMARTin digipedagogisista koulutuksista tästä

 

Ideat, materiaali ja osaaminen kaikkien ulottuville 

”Haluan tulla muistetuksi opettajana, joka elää ja palaa innovatiivisesta tavasta kehittää kieltenopetusta.” Rainio toteaa. ”Oppimista tapahtuu yhdessä harjoittelemalla, positiivisella asenteella ja pienin askelin – palkkiona on yhteinen oppimisen riemu ja yhdessä oivaltamisen ilo”, Rainio toteaa.  

 

Osallistu Maarit Rainion webinaariin  

“Oppimisanalytiikka jatkuvan oppimisen tukena” 1.12. klo 14.30–15.30 

Rekisteröidy mukaan tästä

 

Kuka?  

Maarit Rainio, Turun yliopiston Rauman normaalikoulusta, valmistui Åbo Akademiasta vuonna -92; opettavina aineinaan venäjä, englanti ja ruotsi. Häneltä löytyy myös erityisopettajan pätevyys sekä tutkinto mediakasvatuksesta ja tieto- ja viestintätekniikasta. Rainio on kansainvälisessä SMARTin opettajaohjelmassa SMART Gold Ambassador, SMART Innovator sekä Lumio Certified Trainer.  

Lue lisää SMART Ambassador-ohjelmasta tästä SMART Ambassador -ohjelma älynäyttöjen käyttäjille (eduideas.fi) 

Rainion koulutusaiheita ovat mm. formatiivinen arviointi, eriyttäminen, kansainvälisyyskasvatus, pelioppiminen ja toiminnallinen kieltenopetus. Rainion suuri rakkaudenkohde ja energianlähde on jääkiekko. 

Maarit Rainio somessa ja verkossa: 

@RainioMaarit (Englanninkielinen Twitter-tili, joka keskittyy l Interaktiivisen SMART Board –taulun digipedagogisten käyttövinkkien jakamiseen.) 

@MaaritRainioEdu (Twitter-tililtä opetusvinkit, materiaalia, Rainion tutkimuksia, artikkeleja)   

Kansainvälisyysaiheinen blogi
Rainion opetusblogi
Rainion vieraiden kielten opetussivusto
YouTube, jossa digipedagogisia opetusvideoita, kulttuurivideoita ja ulkomaalaisten urheilijoiden haastatteluja opetuskäyttöön

 

Lähteet:  

www.sukol.fi  
www.sanomapro.fi 

Edu VIP

Liity Edu VIP-klubiin

Saat etuja, ideoita, vinkkejä ja tukea opetusalan ammatilliseen kehittymiseen.

Kiitos liittymisestä! Kuullaan pian!