Suomen suurin puukoulurakennus Imatralla

15.02.2021

SMART Case Study – Mansikkalan koulukeskus, Imatra

Kohde: Mansikkalan koulukeskus Imatra
Valmistunut / Otettu käyttöön: 08/2020
Case Studya varten haastateltu: Lasse Tiilikka, perustopetuksen johtava rehtori
Marko Hyppönen, informaatiotekniikan opettaja, tekninen ja pedagoginen tuki
Marko Hyvönen, Imatran kaupungin tieto- ja digipalvelupäällikkö
Lisätietoja: marko.hyvonen@imatra.fi Mansikkalan koulukeskus, Imatra

Tarve:

Löytää saumattomat kosketusnäyttöratkaisut, jotka palvelevat koko rakennuksen käyttäjien tarpeita aina varhaiskasvatuksesta lukioon ja tilojen iltakäyttäjiin. Valita yhteistyökumppani, joka tarjoaa pedagogista näkemystä ja auttaa suunnittelemaan sekä jalkauttamaan digitaalisen oppimisympäristön uuteen koulukeskukseen.

SMART-ratkaisu:

  • 80 SMART-laitetta
  • SMART MX-sarjan näytöt perusopetuksessa ja lukiossa 75- ja 86-tuumaisena
  • SMART 6000s-sarjan näytöt varhaiskasvatuksessa
  • Sähköiset korkeussäädettävät ja liikuteltavat mobiili- ja seinätelineet
  • SMART Learning Suite Online-ohjelmisto aktivoivaan opetukseen
  • SMART Remote Management-ohjelmisto laitehallintaan

Muu uusittu ICT-infra:

  • Chromebook-oppilaslaitteet
  • Chromebook-opettajalaitteet, käytössä myös Windows- ja Applen-laitteita esimerkiksi taideaineissa.

Tarpeet:

Mansikkalan koulukeskus toimii Suomen suurimmassa puukoulurakennuksessa Vuoksen rannan tuntumassa. Mansikkalan koulukeskuksessa toimii päiväkoti, esikoulu, perusopetuksen luokat 1-9 ja Imatran yhteislukio sekä esimerkiksi Virta opiston opetusta. Perusopetuksen oppilaille on tarjolla musiikkipainotteista opetusta (luokat 3–9). Lukiossa on tarjolla kaksoistutkinnon suorittaminen ammattiopintojen kanssa, kansainvälinen IB-lukio ja urheiluakatemia. Koulukeskuksessa on päivittäin noin 1400 lasta ja nuorta. Vuonna 2020 valmistuneessa koulukeskuksessa on 750 peruskoululaista, 410 lukiolaista sekä 310 esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen lasta.

Mansikkalan koulukeskukseen tarvittiin toimivat ja modernit laitteet, jotka muodostavat saumattoman digitaalisen kokonaisuuden kaikille tilojen käyttäjille päiväkoti-ikäisistä lukiolaisiin. Oppimisympäristöjen suhteen tarpeena oli helppokäyttöiset, aktivoivat, yhteisölliset ja muunneltavat kokonaisuudet, joihin oppilaslaitteilla on helppo osallistua luokasta tai kotoa käsin. Lisäksi koettiin, että opetushenkilökunta kaipaa pedagogista koulutusta ja tukea hybridiajan monimuotoisiin opetustilanteiseen.

Ratkaisun tuli olla myös linjassa Imatran kaupungin Koulu³ arvojen kanssa: terveys, tasavertaisuus & laadukas oppiminen.

Lopputulos:

Mansikkalan koulukeskuksessa ollaan oltu tyytyväisiä niin SMART-laitteisiin, toimitusaikoihin, hinnoitteluun kuin pedagogiseen koulutukseenkin, ja ennen kaikkea siihen, että oppilaat oppivat ilolla ja ovat innostuneet digitaalisesta oppimisympäristöstä aina varhaiskasvatuksesta lukioon. Ratkaisu tukee hyvin vuonna 2020 päivitettyä digistrategiaa ja sen linjauksia. Toisaalta kokonaisuutta on helppo muokata tulevaisuudessa muuttuvien tai uudistuvien tarpeiden mukaisesti.

Miksi SMART:

“SMART valittiin Mansikkalan koulukeskukseen, koska se on monipuolinen ja vastaa koulukeskuksen tarpeita.” Johtava rehtori Lasse Tiilikka kertoo, että SMARTin yhteydessä saadun palvelun laatu on hyvää ja kokonaisuus on vastannut myös tältä osin heidän toiveitaan. Myöskin yhteisöllisen oppimisen tukeminen ja muunneltavuus, joustavuus sekä siirreltävyys olivat asioita, jotka vaikuttivat SMARTin valinnassa. Marko Hyppönen, joka työskentelee teknisen ja pedagogisen tuen parissa Imatralla, kertoo tehneensä SMART-ratkaisujen parissa jo pitkään töitä ja seurattuaan SMARTin kehityskaarta varmistuneensa siitä, että kyseessä on hyvä ja helppo tuote, jonka käyttämiseen opettajilla on matala kynnys. Lisäksi näyttöjen päivittäminen ja asetusten määrittäminen onnistuvat IT-tuelta vaivattomasti verkon yli vaikkapa kotitoimistolta käsin.

Miten SMART-ratkaisut ovat parantaneet oppimisympäristöä?

“Käytännössä voidaan sanoa, että Mansikkalassa koko kasvatus ja koulu käyttää SMART Boardeja.”, kertoo Marko Hyppönen. “Mansikkalan koulukeskuksessa lapset voivat käyttää päivähoidosta, eskarin kautta peruskouluun ja edelleen lukioon samaa laiteinfraa. Oppilaat ja opettajat pystyvät oppimaan ja opettamaan kaikissa, muuttuvissakin skenaarioissa. Myös sijaiset pystyvät käyttämään oppimisympäristöä nopeasti ja helposti.

SMART-ratkaisut ovat tuoneet digitaalisten laitteiden käyttöön pedagogista varmuutta ja opettajille ja oppilaille myöskin etätilanteisiin paljon kaivattua aktiivista osallistumista ja yhteisöllisyyttä.

Katso videoita

Yhteisöllistä oppimisen iloa – SMART Board-näytöt
Toimintavarmuutta ja tuloksia hallinnon näkökulmasta
Iloa ja onnistumisia! SMART opettajien kokemana ja kertomana

“Teknologia on hyvä lisä opettamiseen ja oppimiseen. Se monipuolistaa oppimista ja opetusta ja on monelle vaihtoehtoinen tapa oppia. Teknologia antaa lisää työkaluja opettajille ja oppilaille. SMART on kompakti kokonaisuus, joka auttaa hyvin monipuolisesti opettajaa: yhdessä ja samassa laitteessa on kaikki mitä tarvitset opettamisessa ja oppimisessa.”


Katja Seppä, luokanopettaja

SMART ohjelmistoineen on hyödyllinen ja näppärä tiedon ja tehtävien välittämiseen kuin tehokkaaseen yhteisölliseen tiedonrakenteluun.

SMARTin avulla voidaan tehokkaasti kehittää vuorovaikutustaitoja sekä luovuutta.

Teknologisen välineen avulla voidaan tuottaa tekstejä luovemmin ja vaikka yhdistää liikkuvaa kuvaa ja oppijoiden itse tuottamaan sisältöä. Nuoret tulevat käyttämään tulevaisuudessa paljon multimodaalisia laitteita ja SMART Board on hyvä väline siihen.”


Heidi Kyyrö, äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja

“Näen SMART Boardin isona mahdollisuutena. SMART-taulun avulla pystyy luomaan todella paljon erilaisia puitteita. SMARTin avulla pystyy luomaan monen eri oppimisen osa-alueeseen liittyvää sisältöä, ja sovelluskin on helppo.”


Reetta Kauppinen, digitutor ja varhaiskasvatuksen opettaja

Imatran kuvapankki: imatra.kuvat.fi

Edu VIP

Liity Edu VIP-klubiin

Saat etuja, ideoita, vinkkejä ja tukea opetusalan ammatilliseen kehittymiseen.

Kiitos liittymisestä! Kuullaan pian!